• Exam start (NCV)                                       01 November to 24 November
  • Exam start (N1 to N3)                               15 November to 30 November
  • Exam start (N4 to N6)                               01 November to 24 November

 

  • College closes for Academic staff            08 December
  • College closes for December vacation    15 December